Edifici de plurihabitatge a Comes Martines

Geotècnia

Detall del projecte

Nom del Projecte

Edifici de Plurihabitatge a Comes Martines

Ubicació

Urbanització Comes Martines - Parròquia d’Ordino

Tipus de terreny

Nivell superficial de Graves i sorres. Substrat rocòs format per materials esquistosos

Profunditat de fonamentació prevista

8 m per sota del nivell del carrer

Termini d’elaboració del projecte

2 setmanes

Profunditat i Innovació en la Construcció

Un projecte enginyós d'Enginyeria Geotècnica

L'excavació de l'edifici de Plurihabitatge a Comes Martines, a la parròquia d'Ordino, és un exemple típic de l'enginyeria geotècnica aplicada al país.

Superant els reptes del terreny

Enfrontant un terreny amb un substrat compost per graves, sorres i materials esquistosos, l'equip de S5 Enginyeria ha planificat una excavació de dos soterranis a una profunditat de 8 metres sota el nivell del carrer. La pantalla de micropilots ancorats garantirà l'estabilitat i seguretat de l'estructura.

Eficiència i Precisió: El Compromís de S5 Enginyeria

Objectius clars, resultats definits

El propòsit d'aquest projecte és clar: realitzar l'excavació per a l'execució de dues plantes de soterrani, optimitzant els terminis d'execució de l'obra. Amb l'ajuda d'estudis geotècnics detallats, busquem minimitzar els impactes negatius en les infraestructures veïnes.

Compromís amb els temps de lliurament

En aquest cas, S5 Enginyeria ha lliurar el projecte en un termini de dues setmanes, assegurant un avanç ràpid i eficaç sense comprometre la qualitat.

Compartir

Construeix el demà, avui

A S5 Enginyeria, els teus projectes d'enginyeria civil prenen vida a Andorra. Connecta't amb nosaltres i fem realitat la teva visió.